Veľkosť
 1. 2000 (10)
 2. 2019 (8)
Farba
 1. black (3)
 2. blue (2)
 3. green (1)
 4. orange (1)
 5. pink (1)
 6. purple (2)
 7. red (3)
 8. white (4)
Značka
 1. BBB (1)
 2. KELLYS (7)

Overený zákazník